Tang vật vi phạm
Tang vật vi phạm

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã thành lập 01 đoàn công tác liên ngành tổ chức tuần tra, truy quét tại địa bàn các xã Rờ Kơi, Mô Rai và thành lập 05 chốt để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng phát, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa bàn các xã Mô Rai, Sa Sơn và Ya Tăng. Huyện đã hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia tuần tra, truy quét, chốt chặn với số tiền hơn 83 triệu đồng. Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, chủ rừng đã tổ chức 03 cuộc tuyên truyền, với 215 lượt người tham gia về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng…

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các vụ vi phạm xảy ra tại lâm phần Vườn quốc gia Chưmomray quản lý, gồm: Khai thác rừng trái phép (07 vụ, khối lượng hơn 35 m3 gỗ tròn), vận chuyển lâm sản trái pháp luật (03 vụ, khối lượng hơn 5 m3 gỗ xẻ), khai thác rừng trái pháp luật (01 vụ, khối lượng hơn 24 m3 gỗ xẻ), cất giữ lâm sản trái pháp luật (02 vụ, khối lượng hơn 4 m3 gỗ xẻ). Các vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *