Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở
Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở

(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, huyện Sa Thầy có 80 đối tượng được hỗ trợ, trong đó năm 2017 là 44 căn nhà và năm 2018 là 36 căn nhà; tổng kinh phí thực hiện 2 tỷ 160 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 huyện được phân bổ vốn vay là 96 hộ, mỗi hộ được vay 25 triệu đồng. Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người nghèo, người ĐBDTTS. Vì vậy, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các phòng, UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm làm thật tốt, đúng tiến độ đảm bảo cho người có công với cách mạng, người nghèo có nhà ở ổn định, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

                                                                                                Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *