(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 100, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Chỉ thị số 35, Huyện ủy Tu Mơ Rông đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

huyen tu mo rong chuan bi

Đến nay, Huyện ủy Tu Mơ Rông đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ đại hội và đi vào hoạt động theo kế hoạch; đã thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Đại hội. Các tổ này có nhiệm vụ kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Trong tháng 8/2019, Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội ở tất cả các Đảng ủy trực thuộc, cơ bản các Đảng ủy đã hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra. Huyện ủy cũng chọn Đảng bộ xã Măng Ri, Đảng bộ xã Đăk Hà và Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện để tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng.

Là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thực hiện chủ trương Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy, Huyện ủy Tu Mơ Rông chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội trong quý I/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tiến hành trong đầu quý II/2020.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *