(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 08, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết 02, ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2025, thời gian qua, UBND huyện Tu Mơ Rông đã ban hành các đề án, kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung các nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình 30a, 135, khuyến nông… để đầu tư, hỗ trợ trồng, phát triển cây dược liệu.

Chăm sóc cây giống sâm Ngọc Linh
Chăm sóc cây giống sâm Ngọc Linh

 Qua đó, bước đầu giúp nhân dân trên địa bàn huyện phát triển mạnh diện tích cây dược liệu, tạo được một số sản phẩm trên thị trường, tạo thêm thu nhập cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện có gần 330 ha sâm Ngọc Linh, chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp, trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã trồng gần 14 ha, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh đã trồng 300 ha, nhân dân trồng phân tán dưới tán rừng hơn 14 ha. Ngoài ra, nhân dân đã trồng hơn 30 ha hồng đẳng sâm, hơn 27 ha cây đương quy, hơn 6 ha cây sơn tra, ngũ vị tử và sa nhân.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu của các nghị quyết, thời gian tới, UBND huyện Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án nhằm triển khai các cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển diện tích cây dược liệu; Phối hợp các sở, ban ngành của tỉnh nghiên cứu quy trình và từng bước chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng và khai thác các loại cây dược liệu cho nhân dân thông qua các mô hình chuyển giao kỹ thuật; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận động người dân, cộng đồng khai thác hợp lý đi đôi với bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu nhằm hướng đến sử dụng nguồn dược liệu bền vững và bảo vệ môi trường; phối hợp với các doanh nghiệp để sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu, theo chuỗi giá trị…

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *