Thăm cơ sở chế biến dược liệu
Thăm cơ sở chế biến dược liệu

(kontumtv.vn)- Trong thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết trồng, sản xuất, chế biến dược liệu, từng bước hình thành chuỗi liên kết giá trị từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo thị trường ổn định và nâng cao giá trị sản xuất; hỗ trợ, khuyến khích hình thành 7 tổ hợp tác, 7 hợp tác xã. Hiện có 02 hợp tác xã là Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây, Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông đã thực hiện chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm cây hồng đẳng sâm với các hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Lây, quy mô 04 ha/30 hộ tham gia.

Đồng thời, huyện đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp đăng ký nhãn mác cho 3 sản phẩm và đang tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký cho các sản phẩm đặc trưng của huyện về nhãn mác, mã vạch.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *