Nông thôn mới Tu Mơ Rông
Nông thôn mới Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Trong 2 năm 2015 – 2016, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã được đầu tư gần 6,2 tỉ đồng theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và chuyển đổi ngành nghề. Trong đó, năm 2015 được đầu tư trên 3,5 tỉ đồng và năm 2016 được đầu tư hơn 2,6 tỉ đồng. Theo đó, có gần 900 hộ nghèo người dân tộc thiểu số của huyện Tu Mơ Rông được hỗ trợ về đất sản xuất, nông cụ sản xuất, đào tạo nghề và công trình nước sinh hoạt phân tán.

Việc triển khai hiệu quả nguồn vốn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp huyện Tu Mơ Rông thuận lợi hơn trong giảm nghèo theo chuẩn mới.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *