(kontumtv.vn) – Thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm theo quyết định của UBND tỉnh.

HUYEN TU MO RONG GIAI QUYET DAT CHONG LAN, DAT LAN CHIEM

Theo đó, sau khi UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh giảm một phần diện tích lâm phần đang quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô về cho huyện quản lý, tổng diện tích hơn 2.000 ha (gồm xã Măng Ri hơn 480 ha, xã Ngọc Lây hơn 395 ha, xã Tê Xăng hơn 125 ha, xã NgọcYêu hơn 190ha, xã Đăk Rơ Ông hơn 215 ha, xã Đăk Sao gần 200 ha và xã Đăk Tờ Kan gần 440 ha), UBND huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành rà soát, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất và bố trí sử dụng theo quy định.

Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân ở xã Ngọc Lây, xã Tê Xăng, Măng Ri và Đăk Sao, với diện tích là hơn 616 ha/ 1363 giấy/ 519 hộ; các xã còn lại huyện đang tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *