HUYEN TU MO RONG GIEO TRONG HON 340 CAY TRONG VU DONG XUAN 2018 - 2019

(kontumtv.vn) – Vụ đông xuân 2018 – 2019, nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã gieo trồng hơn 340 ha cây trồng. Trong đó, cây ngô 02 ha, đạt 100% kế hoạch; cây lúa nước đã gieo cấy được hơn 340 ha, đạt 96% kế hoạch huyện giao. Nguyên nhân sản xuất lúa đông xuân không đạt so với kế hoạch là do thời gian sản xuất vụ đông xuân trùng với thời gian thu hoạch một số cây trồng như sắn, cà phê nên một số hộ dân trên địa bàn các xã đã tập trung lao động để thu hoạch các loại cây trồng khác, chưa quan tâm và phân bổ thời gian, lao động cho việc sản xuất vụ đông xuân.

Hiện nay, UBND huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã tập trung hướng dẫn nhân dân tăng cường chăm sóc diện tích cây trồng đã được gieo cấy, thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng để phòng ngừa kịp thời.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *