(kontumtv.vn) – Trong năm 2018, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã mở 09 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có 01 lớp phi nông nghiệp và 08 lớp nông nghiệp, với hơn 280 học viên tham gia.

HUYEN TU MO RONG MO 09 LOP DAO TAO NGHE CHO LAO DONG NONG THON

 Các học viên tham gia chủ yếu là học các lớp đào tạo về nghề nề hoàn thiện, chăm sóc cà phê vối và chăm sóc cà phê catimor. Tham gia lớp đào tạo các học viên được hỗ trợ dụng cụ học tập và 30.000 đồng/ ngày, nguồn kinh phí đào tạo được thực hiện theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Việc tổ chức các lớp đào tạo nghề đã giúp cho người lao động ở nông thôn nắm bắt được quy trình kỹ thuật trong chăm sóc các loại cây trồng và áp dụng có hiệu quả vào thực tế vườn cây gia đình; đồng thời giúp tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *