(kontumtv.vn) – Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) giảm còn trên 52%. Trong năm 2019, huyện đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6 đến 8%.

HUYEN TU MO RONG PHAN DAU GIAM 6 DEN HO NGHEO NAM 2019

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo và các giải pháp cụ thể để giúp từng hộ có kế hoạch sản xuất nhằm mục đích thoát nghèo nhanh, bền vững. Đồng thời, hỗ trợ cây, con giống sát với nhu cầu thực tế của người dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, chú trọng thâm canh để tăng năng suất, mở rộng diện tích cây cà phê, cây bời lời, cây hồng đẳng sâm và một số cây dược liệu khác… từng bước nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *