(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 23/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Tu Mơ Rông đề ra mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V.

Theo đó, đến năm 2025, huyện phấn đấu hoàn thành việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung khu trung tâm Hành chính – Chính trị huyện và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hành chính – Chính trị huyện; xây dựng chương trình đầu tư, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị khu trung tâm huyện. Cụ thể, các mục tiêu chính về phát triển đô thị giai đoạn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V như diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân 22m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố đạt 90%, chú trọng phát triển nhà truyền thống của đồng bào Xơ Đăng; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh 100 %; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị  đạt 20%, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng 70%, tỷ lệ chiều dài các tuyến đường chính ngõ xóm được chiếu sáng 40%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý 15%… Để đạt được mục tiêu này, huyện Tu Mơ Rông xác định thời gian tới cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện từng nội dung./.

Cát Tiên Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *