(kontumtv.vn) – Để thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và cán bộ văn phòng, thống kê các xã.

Hội nghị tập huấn
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Tu Mơ Rông

Các đại biểu được truyền đạt các nội dung về quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 gồm: Bảng kê hộ điều tra toàn bộ khu vực nông thôn; bảng kê hộ có tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản khu vực thành thị; bảng kê hộ điều tra mẫu; bảng kê trang trại; bảng kê ban quản lý khu nhà ở cho công nhân trên địa bàn nông thôn. Đồng thời, các đại biểu  đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phương án điều tra.

Theo kế hoạch, việc lập bảng kê điều tra nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản năm 2016 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông sẽ được thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/3/2016.

                                                                                        CTV Nguyễn Hữu Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *