(kontumtv.vn) – Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có sự chuyển biến tích cực.

HUYEN TU MO RONG THUC HIEN CO HIEU QUA CHI THI 05 CUA BO CHINH TRI

Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành của huyện đã tập trung rà soát, hoàn thiện, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc gần dân; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế – xã hội, giúp đỡ hộ thoát nghèo, như tập thể Hội LHPN huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng mô hình Hũ gạo tình thương và tham gia các tổ phụ nữ tiết kiệm; chị Y HLạng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Măng Ri với mô hình trồng sâm dây và giúp đỡ 54 hộ trong thôn Pu Tá trồng sâm dây; ông A Hiết ở xã Đăk Tờ Kan tiêu biểu trong việc vận động bà con giáo dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo…

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *