(kontumtyv.vn) – Huyện ủy Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn – Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Ctu mo ronghính trị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chuyên đề theo từng năm. Đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng, từng cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nhgij Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều tập thể, cá nhân, góp phần nhân lên cái tốt, đẩy lùi cái xấu, cái trì trệ; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã dấy lên nhiều phong trào như: “Hũ gạo tình thương”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, mô hình nông dân sản xuất giỏi… đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

Hội nghị đã trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

                                                                                CTV Nguyễn Hữu Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *