(kontumtv.vn) – Thời gian qua, UBMTTQVN huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, phát huy vai trò của nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, nhân dân thôn Kô Xia 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông đã đóng góp hàng trăm ngày công làm đường bê tông và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để cải thiện và nâng cao đời sống. Đến nay, ngoài việc giữ ổn định diện tích cây hằng năm, thôn Kô Xia 2 đã trồng được hơn 6 ha cà phê, gần 17 ha bời lời, 0,7 ha sâm Ngọc Linh, gần 1 ha đương quy, hơn 1 ha hồng đẳng sâm. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt, diện mạo khu dân cư có nhiều khởi sắc. Bà Y Phái, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kô Xia 2 nói: “Xây dựng trong thôn đoàn kết, nhất là các ngày lễ và làm ăn theo tập thể, phát triển kinh tế như cà phê, đương quy, sâm dây, sơn tra, phát triển chăn nuôi, cây công nghiệp lâu năm. Trong này bà con chủ yếu sống làm ruộng với nhiều hộ phát triển trâu bò. Bây giờ thấy đời sống bà con trong thôn rất ổn định và khá hơn nhiều, đường sá, điện lưới, nước sạch xây dựng đầy đủ, bà con rất là mừng”.

Nhân dân hỗ trợ nhau phát triển sản xuất
Nhân dân hỗ trợ nhau phát triển sản xuất

Huyện Tu Mơ Rông có hơn 90% đồng bào dân tộc Xơ Đăng sinh sống. Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định và là sức mạnh to lớn trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương, trong những năm qua, UBMTTQVN các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều phong trào hành động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đã tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Ông Cao Minh Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào. Ví dụ các công trình đợt này phải hoàn thành xong 11 cái nhà đại đoàn kết. Thứ hai là các tổ chức thành viên của Mặt trận đăng ký xây dựng 1 công trình, như Hội LHPN của huyện đăng ký một công trình là con đường tự quản. Thứ ba là các tổ chức thành viên phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế”.

Với sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân, đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện Tu Mơ Rông thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực năm 2017 đạt gần 310 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 8%/năm; có 67/91 làng đạt danh hiệu làng văn hoá… Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để UBMTTQVN huyện thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trong thời gian tới. Ông Cao Minh Hải ccho biết: “Trong thời gian đến, Ban Thường trực Mặt trận huyện có hướng đi sát và phát huy vai trò trách nhiệm của bà con như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là phát động phong trào để cho bà con cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn một cách có hiệu quả”.

UBMTTQVN huyện Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *