(kontumtv.vn) – Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã kết nạp gần 640 đảng viên mới, vượt gần 30% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18 đề ra.

HUYEN UY DAK GLEI KET NAP GAN 640 DANG VIEN MOI

 Trong tổng số đảng viên được kết nạp gần 5 năm qua, có gần 400 đảng viên người dân tộc thiểu số, hơn 300 đảng viên là nữ, gần 50 đảng viên là người có đạo; nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên gần 2.500 đồng chí; trong đó, có hơn 66% đảng viên là người dân tộc thiểu số, gần 40% đảng viên nữ, 5% đảng viên là người có tôn giáo.

Đạt được kết quả này là nhờ Huyện ủy luôn quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng ở sở gắn với trọng tâm thi đua toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát triển số lượng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới góp phần xóa thôn làng trắng đảng viên và thôn làng trắng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng trên địa bàn.

Nghĩa Hà – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *