huyen uy dak ha thi hanh

(kontumtv.vn) – Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm tiến độ đề ra. Huyện ủy đã thành lập 27 tổ kiểm tra tại 85 tổ chức cơ sở đảng và 18 đảng viên; thành lập 26 tổ giám sát tại 74 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ghi nhận và phát huy những ưu điểm các đơn vị kiểm tra; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những sai phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Đăk Hà đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức cơ sở đảng và 61 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc, quy trình.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *