(kontumtv.vn) – Chiều 06/3, Huyện ủy Ia H’Drai (Kon Tum) đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân-Ủy ban nhân dân huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

IA HDRAI CONG BO QUYET DINH THI DIEM HOP NHAT TO CHUC BO MAY THEO NGHI QUYET 18 CUA BAN CHAP HANH TRUNG UONG DANG

Đây là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan, tham mưu, giúp việc Huyện ủy với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có cùng tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Theo các quyết định thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân – Ủy ban nhân dân huyện thành Văn phòng Huyện ủy – Hội đồng nhân – Ủy ban nhân huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh Tra huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai đã quyết định phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy – Hội đồng nhân – Ủy ban nhân huyện; Trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; Trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện.

Huyện ủy Ia H’Drai đã công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thành lập Phòng Lao động-Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp huyện.

CTV Thanh Xuân Văn Sỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *