(kontumtv.vn) –  Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2016 và tiêm phòng tụ huyết trùng cho đàn trâu bò  của tỉnh Kon Tum diễn ra từ 15/6 – 15/7/2016.

TRAU BO

Vắc xin lở mồm long móng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng là vắc xin lở mồm long móng AFTOVAX type O&A để tiêm cho đàn trâu, bò và bê nghé. Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò  là vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò nhũ dầu chủng P52, có hiệu lực miễn dịch kéo dài 12 tháng, nên chỉ tiêm 01 mũi/năm. 02 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò nhờ nguồn vắc xin do Cục Thú y cấp theo Nghị quyết 30a. Sau tiêm phòng đợt 1/2016, Chi cục Thú y tỉnh sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra kháng thể sau tiêm vắc xin theo kế hoạch chung của tỉnh.

                                                                   Duy Phong – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *