(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo danh sách của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Cục Chính trị Quân đoàn 3, có hơn 400 liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn huyện. Trong đó gần 180 liệt sĩ đã mai táng; số mộ bóc tách, số mộ không có thông tin, thông tin sơ bộ gần 130 mộ; số liệt sỹ được khắc tên trên nhà bia tưởng niệm của huyện là 110 liệt sĩ và gần 250 liệt sỹ hưởng chế độ tuất được thân nhân thờ cúng.

KET LUAN DIA BAN, LAP BAN DO TIM KIEM, QUY TAP HAI COT LIET SI

Qua triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, huyện có 35 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết cần tiếp tục tìm kiếm quy tập; 38 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập; 14 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả; 12 khu vực tìm kiếm quy tập hài cố liệt sĩ không rõ thông tin và 05 khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chồng lấn địa giới hành chính với địa phương khác.

Huyện đã đề xuất với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo phối hợp với các đơn vị tham gia chiến đấu khoanh vùng vị trí, địa điểm diễn ra chiến đấu, khu vực có mộ liệt sĩ để rà soát, xác minh sàng lọc thông tin cụ thể. Đồng thời huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai công tác lập bản đồ theo hướng khoa học có tọa độ, vị trí để thực hiện hiệu quả việc quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực chăm lo, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

                                                                   CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *