(kontumtv.vn) – Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kon Tum

Theo kết quả này, tỉnh Kon Tum đã bầu đủ 06 đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh trên 10 ứng cử viên chính thức, cụ thể: Tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai), những người trúng cử đại biểu Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Vinh Hà, Rơ Chăm Long và Tô Văn Tám; tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei), những người trúng cử đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Lê Chiêm, Y Nhàn và A Pớt.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum, tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử là 318.529 người, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 318.320 người (tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử là 99,93%); số phiếu hợp lệ là 317.491 phiếu (đạt tỷ lệ 99,74%), số phiếu không hợp lệ là 820 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,26%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *