(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo đến năm 2015, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Kon Tum đã huy động được gần 2.100 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo. Nhờ đó, trong giai đoạn này bình quân mỗi năm toàn tỉnh đã giảm trên 4,6% tỷ lệ hộ nghèo.

Từ năm 2011 đến năm 2015, tỉnh Kon Tum đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo chung và dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù. Trong đó có nhiều chính sách, dự án đã có tác động tích cực đến công tác giảm nghèo của tỉnh. Điển hình là các chính sách: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ vay vốn cho học sinh, sinh viên; chính sách hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở khu vực nông thôn; dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng huyện nghèo; chính sách hỗ trợ cao su tiểu điền; chính sách động viên, khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững… Nhờ đó, Kon tum đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu Đề án đề ra, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chung và giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS,  giảm tỷ lệ hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở 2 huyện nghèo. Năm 2015, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng ít nhất 1,75 lần so với thu nhập bình quân hộ nghèo năm 2011; giải quyết cho 100% hộ nghèo có sức lao động, có nhu cầu vay vốn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; các thôn đặc biệt khó khăn, các xã nghèo, huyện nghèo cơ bản có đủ kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất và dân sinh. Riêng thực hiện dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn không đạt chỉ tiêu đề ra.

Hỗ trợ hộ nghèo trồng cà phê
Hỗ trợ hộ nghèo trồng cà phê

Tại Hội nghị tổng kết đánh giá, thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những tham luận chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Hội nghị lần này đã thông qua kế hoạch giảm nghèo của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu  cụ thể được xác định cho giai đoạn này là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm (riêng các xã nghèo, huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm); cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 2 lần so với năm 2015; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo; giải quyết một cách cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận  sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Đề án. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan sớm xây dựng Đề án giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở ngành,  địa phương cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo; thực hiện đối thoại chính sách giảm nghèo; tăng cường truyền thông về hoạt động giảm nghèo; vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo của tỉnh.

                                                                        Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *