(kontumtv.vn) – Năm 2015, xã Xốp (Đăk Glei, Kon Tum) được Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum, do Ngân hàng Thế giới tài trợ tổng số tiền 950 triệu đồng. Triển khai thực hiện dự án, các hộ nghèo được hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật, cách trồng và chăm sóc các loại cây, con, giống mới có năng xuất cao. Đến nay 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Xốp đã biết cách làm ăn mới.

Mô hình chăn nuôi gà được Dự án
Mô hình chăn nuôi gà được Dự án hỗ trợ

Qua hơn một năm triển khai thực hiện dự án tại xã Xốp, đã có 4 tiểu dự án được hình thành gồm: Tiểu dự án chăn nuôi gà tại thôn Xốp Nghét có 9 nhóm, 117 hộ tham gia. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ nuôi 30 con gà. Tiểu dự án trồng ngô lai tại thôn Kon Liêm có 15 hộ tham gia, với 3 ha, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ trồng từ 2-3 sào ngô lai. Tiểu dự án chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Xốp Dùi có 10 hộ tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ nuôi 1 con bò sinh sản. Tiểu dự án trồng lúa nước tại thôn Tân Đum có 4 nhóm, 52 hộ tham gia, với 4 ha, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ gieo cấy từ 0,5-1 sào lúa nước 2 vụ.

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã tạo động lực quan trọng, giúp cho người dân trong vùng được hưởng lợi từ dự án nâng cao đời sống, thay đổi cách nghĩ, cách làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

CTV Bích Hồng – A Lộc 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *