(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga cùng Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Nguyễn Duy Hoàng, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì chương trình báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Kon Tum.

BAO CAO KET QUA KIEM TRA CONG TAC KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH

Trong 2 ngày, đoàn đã làm việc với đại diện Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê và trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện kiểm soát TTHC tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Kon Tum, UBND phường Thắng Lợi.

Kết quả kiểm tra cho thấy UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có bước đột phá với việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bước đầu có những kết quả tích cực. Là tỉnh miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhưng UBND tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, đoàn lưu ý tỉnh Kon Tum cần khắc phục, đó là việc kiểm soát quy định TTHC các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC chưa được một số cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện hoặc ban hành một số văn bản chưa đúng thẩm quyền, không cần thiết, phát sinh thêm chi phí, khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 27 quyết định công bố danh mục TTHC nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Tỉnh đã triển khai việc công khai TTHC, tuy nhiên một số lĩnh vực chưa được công khai đầy đủ, chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, còn niêm yết TTHC cũ, đã hết hiệu lực. Việc thực hiện giải quyết TTHC đạt tỷ lệ trên 99.96%, tuy nhiên ở một số nơi vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định cũ, thu thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ so với quy định. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ Kế hoạch rà soát TTHC, tuy nhiên chưa có kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa TTHC. Một số lĩnh vực thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện mang tính cơ học, không khả thi. Việc triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo của tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng quy định của Chính phủ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã ghi nhận những kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra; chỉ đạo các ngành, địa phương sớm xây dựng kế hoạch rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đưa 100% TTHC ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các quy định về TTHC; mong muốn các ngành, địa phương cùng nỗ lực nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Thu – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *