(kontumtv.vn) – Sau khi Luật HTX 2012 được ban hành, Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho các HTX về trình tự, thủ tục, nội dung chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo luật. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 65/85 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Nhìn chung các HTX đã thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 hoạt động ổn định và bền vững. Đặc biệt, các HTX đã nỗ lực mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết ra ngoài tỉnh; từng bước đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung (Đăk Hà) được thành lập năm 2012. Hợp tác xã có 9 thành viên chính thức và hơn 100 thành viên liên kết hoạt động trên các lĩnh vực trồng cây công nghiệp lâu năm, chế biến nông lâm thủy sản, thiết bị vật tư nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm. Hợp tác xã được đánh giá là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đơn vị là một trong số ít hợp tác xã đã thực hiện được chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Tri Sáu, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Sáu Nhung nói: “Hiện nay HTX đang làm mối liên kết sâu rộng nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại để tạo điều kiện cho bà con phát triển mọi cây trồng, vật nuôi. HTX đã liên kết thành công được chuỗi cà phê từ trồng trọt, chăm sóc, chế biến cho tới chế biến thành phẩm ra thị trường thành phẩm cà phê chất lượng cao đưa ra thị trường để nâng chuỗi giá trị thương hiệu sản phẩm cà phê Đăk Hà”.

Sản phẩm cà phê Sáu Nhung
Sản phẩm cà phê Sáu Nhung

Hợp tác xã Quyết Thắng (Đăk Xú, Ngọc Hồi) được thành lập năm 2007, những năm trước đây như phần lớn các HTX trên địa bàn tỉnh, đơn vị chỉ hoạt động trên danh nghĩa, các thành viên hợp tác xã không có thu nhập trong nhiều năm liền và đến năm 2010 đã ngưng hoạt động. Sau khi Luật HTX 2012 được ban hành, dưới sự hỗ trợ, tư vấn tích cực của Liên minh Hợp tác xã và sự quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chính quyền địa phương, Hợp tác xã đã hoạt động trở lại và ngày càng phát triển, đến tháng 8 năm 2017 đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo kiểu mới. Hiện nay thu nhập bình quân của thành viên Hợp tác xã đã đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Ông Vũ Văn Biên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Quyết Thắng cho biết: “Sau khi được Luật chuyển đổi 2012 thì đối với HTX nói chung và nói riêng HTX Quyết Thắng chúng tôi có nhiều thuận lợi. Cái thuận lợi thứ nhất là tạo đà cho HTX có thể liên doanh, liên kết mà nó có thể phù hợp với HTX của mình, và cũng từ Luật HTX 2012 làm cho Ban Chủ nhiệm cũ hoạt bây giờ là Ban Giám đốc điều hành HTX rõ nét hơn và xây dựng vững chắc định hướng phát triển của mình”.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 167 tổ hợp tác, 85 hợp tác xã. Trong đó có 65 hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX 2012 và 52/65 HTX đã được kết nạp là thành viên của Liên minh HTX. Đáng ghi nhận, chỉ riêng trong năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã kết nạp 20 thành viên, đây là bước tiến vượt bật từ khi thực hiện Luật HTX 2012 đến nay. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các thành viên, đặc biệt thông qua kết nối của Liên minh, nhiều HTX đã có điều kiện để thực hiện liên kết trong phát triển sản xuất. Ngay sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động để đưa Luật HTX năm 2012 vào cuộc sống. Đặc biệt là kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về HTX. Ông Nguyễn Thái Lợi, Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh Kon Tum cho biết: “Thi hành Luật HTX 2012 thì LMHTX đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật HTX 2012 trên địa bàn toàn tỉnh gồm lãnh đạo của các sở, ban, ngành các huyện, thành phố và tất cả các hợp tác xã trên toàn tỉnh để quán triệt và thi hành tốt Luật HTX 2012. Ngoài ra LMHTX tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tập huấn Luật HTX 2012 đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên từng địa bàn huyện, thành phố, qua đó để nâng cao nhận thức và hiểu biết về thi hành Luật HTX 2012”.

Với sự nỗ lực triển khai các hoạt động trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức kinh tế – xã hội, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên, góp phần quan trọng trong việc đưa Luật HTX 2012 đi vào cuộc sống. Tuy nhiên quá trình thực hiện Luật HTX 2012 trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những khó khăn nhất định, do đó việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng thực tiễn ở địa phương.

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tiếp tục đề xuất với các cấp, ngành, địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các HTX. Đồng thời phối hợp với các ngành xây dựng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, các HTX mới để lực lượng kinh tế tập thể phát huy tối đa sức mạnh nội lực cùng với các thành phần kinh tế khác đưa kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *