(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 04 ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”, trong năm 2018, với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã, các địa phương và nhân dân, đời sống, kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến đáng kể, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng trong tỉnh. Trong dịp năm mới, phóng viên Đài PT – TH tỉnh có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó trưởng Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy về nội dung này.

PV: Thưa ông, trong năm 2018, các đơn vị kết nghĩa với các xã đặc biệt khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đã triển khai giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Các cơ quan của tỉnh, huyện đã cử 4.800 lượt người phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở bám nắm tình hình, tuyền tuyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện đã huy động hơn 8 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm kinh phí của cơ quan, từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh giúp các xã phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đưa hơn 3.000 ngày công cán bộ, chiến sĩ về cơ sở cùng nhân dân sửa chữa các công trình đường giao thông nông thôn, nhà ở, các công trình thủy lợi nhỏ, nước tự chảy.

Ông Nguyễn Văn Nguyên trả lời phỏng vấn của PV
Ông Nguyễn Văn Nguyên trả lời phỏng vấn của PV

PV: Với sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị kết nghĩa và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân thì các xã đặc biệt khó khăn đã có sự chuyển biến ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 5,6%, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các xã đặc biệt khó khăn. Các cơ quan, đơn vị đã giúp xã thực hiện tốt quy chế làm việc; hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động chi bộ và các đoàn thể thôn trong việc xây dựng chi bộ đạt trong sạch; thu hút đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng, kết nạp mới được 335 đảng viên tại 51 xã. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, làng tiếp tục được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

PV: Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy có những giải pháp kiểm tra, giám sát như thế nào để các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy? 

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Một số giải pháp trong năm 2019 là tham mưu cho Tỉnh ủy đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 04/TU. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các huyện ủy tập trung đầu tư phấn đấu đến năm 2020 giảm 30% xã đặc biệt khó khăn thôi phân công các đơn vị tỉnh nhận kết nghĩa. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, động viên các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của tỉnh, huyện huy động các nguồn lực giúp nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã.

PV: Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *