(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 31/12.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu các sở, ngành liên quan.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã phát huy tốt hiệu quả trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy về phát huy quy chế dân chủ; qua đó, góp phần tích cực vào việc phát huy quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh.

TONG KET, DANH GIA THUC HIEN QUY CHE DAN CHU O CO SO NAM 2019

Đối với hoạt động phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung như nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân quyết định, nhân dân tham gia ý kiến, nhân dân giám sát đã được thực hiện rộng khắp và có chất lượng. Năm 2019 cũng là năm các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh hoạt động đối thoại với nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại. Công tác cải hành chính phục vụ tốt nhân dân cũng được các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chú trọng. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy tốt thông qua hương ước, quy ước, thông qua các tổ hòa giải, ban giám sát cộng đồng, thông qua phong trào và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2019, hoạt động quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng có nhiều khởi sắc. Các cơ quan đơn vị thực hiện công khai dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng tài chính, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cũng như thực hiện chế độ, chính sách. Qua đó, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hoá xã hội phát triển, góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị trên địa bàn.

Trong năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp, cơ sở làm việc ngoài quốc doanh cũng có nhiều khởi sắc. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện khá đầy đủ các nội dung về thực hiện QCDC theo Nghị định số 149 năm 2018 của Chính phủ.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã nêu ra một số hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ để có hướng khắc phục trong thời gian đến. Cụ thể,  vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn chế. Một số tổ chức cơ sở đảng là doanh nghiệp cổ phần còn khoán trắng cho tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ. Bên cạnh đó, việc tổ chức đối thoại theo đúng quy định của Nghị định số 149/2018 của Chính phủ chưa được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị Ban Dân vận là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần chỉ rõ hơn những hạn chế thuộc cơ quan đơn vị nào trong báo cáo, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tốt hơn vai trò nhiệm vụ được giao, đề nghị Ban Chỉ đạo phát huy tốt việc kiểm tra, giám sát, kháo sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bám sát chương trình hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy trong chỉ đạo điều hành những vấn đề liên quan đến quy chế dân chủ; đề nghị ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ động hướng dẫn cho các đoan thể trong công tác phản biện, giám sát để phát huy tốt hơn nữa quy chế dân chủ.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *