(kontumtv.vn) – Đoàn Đại sứ Ai Len đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về kết quả triển khai các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2018.

KET QUA TRIEN KHAI CAC NGUON VON VIEN TRO KHONG HOAN LAI CUA CHINH PHU AI LEN TREN DIA BAN TINH KON TUM

Trong năm 2017, Chính phủ Ai Len đã đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả sử dụng cao. Năm 2018, Chính phủ Ai Len tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Kon Tum 16,4 tỷ đồng, kinh phí dùng để đầu tư xây dựng 10 công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 8 công trình thi công đạt 80- 90% khối lượng, 2 công trình còn lại đạt 40- 50% khối lượng.

Các công trình đầu tư xây dựng như đường giao thông, trường học đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn các xã đặc biệt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Ai Len đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong việc triển khai các công trình đầu tư trên địa bàn; đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo quản và phát huy giá trị  công trình.

Trước đó, Đoàn Đại sứ Ai Len đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chân thành cảm ơn những đóng góp, giúp đỡ của Chính phủ Ai Len  đối với tỉnh Kon Tum trong thời gian qua; mong muốn trong giai đoạn 2019- 2020, Chính phủ Ai Len tăng mức phân bổ nguồn vốn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *