(kontumtv.vn) – Cần sớm bổ sung, sửa đổi, thống nhất lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là quy chế vận động, tiếp quản và sử dụng Quỹ Vì người nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020 là ý kiến được nêu ra trong phiên họp khảo sát cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu chỉ đạo.

TQVN

Tính đến hết quý III năm 2016, toàn tỉnh có 138 cụm thi đua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 02 cụm thi đua khối huyện, thành phố; 22 cụm thi đua khối xã, phường, thị trấn và 114 cụm thi đua khu dân cư. Chỉ riêng năm 2016, tổng kinh phí triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới khoảng 6,2 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa huy động đóng góp hơn 52,6 tỷ đồng; 25,5 tỷ đồng là số tiền Quỹ Vì người nghèo của tỉnh quyên góp được tính đến hết tháng 9/2016.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Kon Tum cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng lồng ghép nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh cụ thể của từng cộng đồng dân cư. UBMTTQVN tỉnh đề xuất, kiến nghị lên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm bổ sung, sửa đổi, thống nhất lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là quy chế vận động, tiếp quản và sử dụng Quỹ Vì người nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *