(kontumtv.vn) – Ngày 21/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, khóa 12, năm 2022. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 121 học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các học viên sẽ được quán triệt 8 chuyên đề, gồm một số vấn đề và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cở sở; công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ ở cơ sở; phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề “điểm nóng”ở cơ sở; thông tin thời sự nổi bật và tình hình KT-XH năm 2021.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, từ đó vận dụng vào thực tế công việc, phát huy vai trò, sức mạnh của công tác tuyên giáo./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *