(kontumtv.vn) – Ngày 7/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sa Thầy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1, năm 2021.

Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 16/7, 47 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội …

Qua việc học tập, giúp các đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Sa Thầy vững mạnh.

CTV Thanh Huyền – Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *