(kontumtv.vn) – Ngày 14/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy khóa 5 năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 110 học viên là cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Học viên sẽ được tiếp thu 9 chuyên đề về Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy; Xây dựng chương trình công tác của cấp ủy; Biên soạn văn bản của Đảng, thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Công tác xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy; Trao đổi, xử lý thông tin trên mạng nội bộ và mạng internet; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chức năng, nhiệm vụ công tác lưu trữ, công tác văn thư trong các cơ quan, đơn vị; Công tác xử lý đơn thư, tiếp công dân ở Văn phòng cấp ủy; Công tác thông tin phục vụ cấp ủy.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp, phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt và đúng nguyên tắc cho cán bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc, đặc biệt là những kỹ năng về xây dựng văn bản của Đảng./.

Thanh Hà 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *