(kontumtv.vn) – Sáng 12/11, tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp cùng Tỉnh ủy Kon Tum khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung Khóa XIV, niên khóa 2018-2020. Dự khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III tại Đà Nẵng.

KHAI GIANG LOP CAO CAP LY LUAN CHINH TRI KHOA XIV, NIEN KHOA 2018-2020

Với thời gian học 18 tháng, 90 học viên sẽ học tập, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam; kỹ năng, tri thức quản lý, lãnh đạo để vận dụng vào thực tiễn. Đây là khóa học đầu tiên do Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức tại tỉnh Kon Tum áp dụng chương trình học tập mới theo 19 môn độc lập.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi khẳng định công tác cán bộ có vai trò quyết định cho sự thành công của cách mạng và chúc mừng 90 học viên đã được vinh dự tham gia khóa học. Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo Học viện Chính trị đề nghị các học viên sắp xếp học tập nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, chú trọng học tập gắn với áp dụng vào thực tiễn, mong muốn 100% học viên sẽ hoàn thành tốt khóa học.

                                                Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *