(kontumtv.vn) – Sáng 14/ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Vụ 5 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh kon Tum lần thứ
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 4, khóa XV

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các đề án và nghị quyết quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm Đề án về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020; Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết về xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015- 2020, nhằm kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của tỉnh theo quy định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Những nội dung Hội nghị thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề hết sức quan trọng, có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Ngay sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận tại các tổ. Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành các đề án, nghị quyết đưa ra tại hội nghị lần này. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến xác đáng để các đề án, nghị quyết được ban hành phù hợp với địa phương và có tính thực tiễn cao.

Về Nghị quyết xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới, đại biểu Võ Ngọc Trung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cần đưa ra cụ thể thời gian thực hiện Nghị quyết: “Theo cải cách hành chính trong Đảng thì các nghị quyết thường giới hạn trong phạm vi 10 năm, sau đó tổng kết sẽ có ban hành 1 nghị quyết mới. Nếu để những năm tiếp theo thì không biết là lúc nào chấm dứt, cho nên tôi thấy thời gian đề nghị là đến năm 2025, trong 10 năm, 2 nhiệm kỳ, chúng ta sẽ có tổng kết, sau đó có xem xét ban thành nghị quyết mới nữa hay không”.

Về Nghị quyết xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới, đại biểu Nguyễn Xinh, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô nêu ý kiến: “Đối với xã đặc biệt khó khăn, trong xây dựng nông thôn mới chúng ta quan tâm, tập trung cho những xã đạt tiêu chí thấp và những xã đạt tiêu chí cao, để những xã đạt ít tiêu chí vươn lên đạt nhiều tiêu chí, còn những xã đạt tiêu chí cao thì làm sao đạt đủ 19 tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới. Do đó, đối với xã đặc biệt khó khăn thì quan điểm phải nhấn mạnh thêm là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”.

Liên quan đến Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, đại biểu Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hồi kiến nghị: “Triệt để chống bệnh thành tích trong giáo dục, tôi nghĩ cái này là tốt, cả nước cũng đang thực hiện vấn đề này, tuy nhiên nó mâu thuẫn với chỉ tiêu đưa ra. Tôi thấy có nhiều chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu 99% trở lên học sinh DTTS cấp tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình tiểu học, tức là trên 99% học sinh lên lớp. Ta đưa chỉ tiêu này thì huyện giao về phòng, phòng giao về trường, trường làm gì thì làm chứ ở lại lớp là hiệu trưởng, hiệu phó không hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chẳng có hiệu trưởng, hiệu phó nào, cô giáo nào cho học sinh ở lại lớp. Một bên chúng ta nói chống bệnh thành tích, 1 bên chúng ta đưa chỉ tiêu như vậy là mâu thuẫn”.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/ 7. Thông tin của Hội nghị sẽ được Đài PT-TH Kon Tum chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *