(kontumtv.vn) – Sáng 29/6, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mở rộng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI diễn ra trong 2 ngày 29- 30/6. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”; bàn và thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030″;  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định trước khi HĐND tỉnh khóa XII bầu tại Kỳ họp thứ nhất và một số nội dung khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, những nội dung mà Hội nghị Tỉnh uỷ lần này thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề hết sức quan trọng. Đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị. Đồng thời, liên hệ với các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các báo cáo trình Hội nghị, nhất là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các hạn chế đã nêu; xác định những nội dung trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *