(kontumtv.vn) – Sáng 5/12, HĐND tỉnh Kon Tum đã khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bí Thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải đồng chủ trì phiên khai mạc. Dự kì họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5-7/12, kì họp HĐND tỉnh Kon Tum lần này xem xét thông qua 33 báo cáo, 31 tờ trình và dự kiến ban hành 17 nghị quyết. Trong đó, có các nội dung quan trọng như một số nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019; kế hoạch vay, trả nợ công và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2019; quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020; quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; xem xét bãi bỏ các nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp.

Trong phiên khai mạc sáng 5/12, kỳ họp đã xem xét các báo cáo của UBND và báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;  thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04 ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; nghe  báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các tổ đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Thông tin về kì họp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *