(kontumtv.vn) – Sáng 4/5, HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.   Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì phiên khai mạc. Dự khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng  Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và 45/47 đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo kết quả khảo sát, phân loại chất lượng đại biểu HĐND tỉnh; tập trung thảo luận và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020;  xem xét, phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; chủ trương đầu tư trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc tỉnh; kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Báo cáo tổng kết  tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 cho thấy, nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung, phương thức hoạt động có bước đổi mới, nhất là trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh thành nhiều nghị quyết sát thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  nhân dân. HĐND tỉnh khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016,  Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành 49 đợt giám sát chuyên đềtập trung vào các vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm, như xử lý đất chồng lấn của nhân dân với các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp, lâm trường; công tác quản lý, bảo vệ rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; tình hình bố trí, huy động vốn và thu hút đầu tư thực hiện các đề án, quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua; tình hình đầu tư các dự án thủy điện, các công trình cấp nước sinh hoạt…. Kết thúc mỗi đợt giám sát, đoàn giám sát đều có báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần khắc phục và cơ quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. HĐND tỉnh có nhiều kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy xem xét, UBND tỉnh xử lý, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thông tin của kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục  được phóng viên cập nhật trong các bản tin thời sự sau.

                                                                   Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *