(kontumtv.vn)Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (chương trình OCOP), đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành cuối năm 2018, thời gian qua, một số địa phương đã xác định sản phẩm mang tính đặc trưng và chủ động triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng thương hiệu.

khan truong trien khai

Để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện đề án, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và  tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã được xác định tại Quyết định số 1392, ban hành ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  của  đề án theo đúng tiến độ, thời gian dự kiến; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng, triển khai chương trình OCOP tại địa phương.

Theo chương trình OCOP giai đoạn 2018- 2030, tỉnh Kon Tum quy hoạch phát triển gắn với tổ chức sản xuất 138 sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu, sản phẩm phi nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm du lịch. Trong đó, tập trung phát triển 85 sản phẩm chủ lực có lợi thế so sánh của các huyện, xã và lựa chọn 10 sản phẩm cấp huyện để tập trung đầu tư đạt tiêu chí sản phẩm cấp tỉnh, tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

Nghĩa Hà – Duy Vĩ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *