(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc chuẩn bị được chu đáo, góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (họp ngày 16/7/2019), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến để thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng đối với chủ đề, phương châm và Đề cương Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng Kế hoạch số 100, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *