(kontumtv.vn) – Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hải làm trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch 54, ngày 08/5/2009 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại huyện Đăk Hà.

KHAO SAT

Hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Hà có 74 doanh nghiệp ngoài nhà nước, với hơn 1.300 lao động. Trong đó, 04 doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã, 18 doanh nghiệp tư nhân, 47 công ty TNHH tư nhân, 04 công ty cổ phần tư nhân. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động theo mùa vụ trong các lĩnh vực xây dựng, thu mua, chế biến nông sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 54 ngày 08/5/2009 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ năm 2009 đến nay, các doanh nghiệp đã giới thiệu 12 quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 07 đảng viên, nâng tổng số đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước lên 14 đảng viên. Đến nay, toàn huyện có 01 doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thành lập tổ chức Đảng là Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng.

Đối với công tác phát triển các tổ chức chính trị – xã hội, huyện đã thành lập, kiện toàn 01 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, với 15 đoàn viên; có 06 doanhh nghiệp ngoài nhà nước đã thành lập tổ chức Công đoàn với tổng số 164 đoàn viên. Các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập đã phát huy được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hải ghi nhận những kết quả của Đảng bộ huyện Đăk Hà trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 54 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng đến công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp; phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị – xã hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, người lao động.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *