(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã kiểm tra, khảo sát để xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện cho Đồn Biên phòng Sa Thầy. Thông qua đợt khảo sát này nhằm đánh giá thực chất kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của đơn vị.

Đồn Biên phòng Sa Thầy
Đồn Biên phòng Sa Thầy

Những tiêu chí xây dựng đơn vị điểm là: Đơn vị phải hoàn thành chương trình giáo dục chính trị theo quy định, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm của cán bộ, chiến sỹ đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên. Công tác xây dựng quản lý bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ biên giới trong tình hình mới, kế hoạch công tác biên phòng, kế hoạch bảo vệ đồn, trạm biên phòng; phòng chống cháy nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu thực tế; thực hiện xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật; tổ chức học tập, huấn luyện các nội dung của điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; đảm bảo hậu cần thường xuyên, xây dựng bếp ăn tập trung và quy hoạch khu tăng gia sản xuất trong đơn vị; bảo đảm kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật, bảo quản trang bị kỹ thuật và duy trì các chế độ trực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới nghiêm túc.

CTV Văn Lý

                                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *