(kontumtv.vn) – Sáng 13/1, Kho bạc Nhà nước Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngay từ đầu năm 2019, KBNN Kon Tum đã tập trung chỉ đạo, điều hành trong toàn hệ thống triển khai, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, qua đó đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/ 2019 đạt 3.247 tỷ đồng, vượt hơn 35% so với dự toán Trung ương giao. Công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm đã ra quyết định xử phạt 68 trường hợp vi phạm hành chính theo Nghị định số 63/2019 ngày 11/7/2019 của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước thu về hơn 30 triệu đồng. Công tác kế toán, thanh toán được đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai nhân rộng; an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN Kon Tum quản lý được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong năm 2020, KBNN Kon Tum tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán của Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Trong năm 2020 sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị có quan hệ với KBNN tỉnh. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu, tăng cường các biện pháp kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản mà đơn vị quản lý.

Nhân dịp này, KBNN tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V và bầu ra 03 đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến KBNN Việt Nam.

Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *