QUAN LY

(kontumtv.vn) – 6 tháng đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước Kon Tum đã làm tốt công tác nắm bắt, xử lý thông tin và tham mưu cho ngành, địa phương thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như địa phương giao. Công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước đã đảm bảo bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ,  của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh liên quan đến việc điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tính đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 855 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước hơn 2.800 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Kon Tum đã từ chối thanh toán 489 triệu đồng đối 780 món chưa đủ thủ tục theo quy định; ra quyết định xử phạt 54 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định 192 của Chính phủ.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *