(kontumtv.vn) –  Năm 2017, tỉnh Kon Tum đã thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu quan trọng, chỉ tiêu không thực hiện đạt đó là tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn nhất định.

So với các xã khác trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Xú có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển cao hơn. Chính vì vậy xã Đăk Xú đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng đến nay địa phương mới đạt 13/19 tiêu chí. Trong 6 tiêu chí chưa đạt, địa phương dự kiến  đến cuối năm 2018 sẽ thực hiện đạt 5 tiêu chí, còn 1 tiêu chí khó thực hiện đạt là về thu nhập bình quân đầu người. Ông Nguyễn Hữu Bảng, Chủ tịch UBND xã Đăk Xú cho biết: “Theo thống kê, năm 2016 bình quân thu nhập người dân trên địa bàn là 21triệu đồng/người, phấn đấu đến cuối 2017 đạt 25 triệu, theo lộ trình đến 2018 đạt 40 triệu đồng theo tiêu chuẩn thì rất khó. Đảng ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo việc nâng thu nhập cho nhân dân, tập trung chuyển đổi cây trồng sang các cây hàng hóa có thu nhập cao, nhưng thực tế một số hàng nông sản cao su, cà phê bấp bênh, nên thu nhập cho người dân chưa ổn định, việc thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới cũng là vấn đề khó khăn của địa phương”.

Nông thôn mới huyện Ngọc Hồi
Nông thôn mới huyện Ngọc Hồi

Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực và tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bởi có nhiều tiêu chí khó có khả năng thực hiện đạt. Ông Hiêng Lăng Thuận, Chủ tịch UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi nói: “Về xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Trong đó 8 tiêu chí còn lại xã gặp khó khăn, nhất là 3 tiêu chí về nhà ở, thu nhập và môi trường. Trong 3 tiêu chí đó trong thời gian vừa qua chúng tôi nhìn nhận khó khăn nhất là tiêu chí thu nhập”.

“ Hiện nay trên địa bàn đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên các tiêu chí phụ thuộc như y tế, rồi tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về hộ nghèo là những tiêu chí chúng tôi xác định là những tiêu chí khó khăn nhất”. Ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà nói.

Theo  kế hoạch, đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 16 xã. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2017 tỉnh bố trí và huy động hơn 221 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên đến cuối năm 2017 tỉnh Kon Tum không thực hiện đạt tiêu chí này. Hiện mới có 13 xã được công nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, còn lại 50 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cho biết: “Đối với Kon Tum, triển khai xây dựng nông thôn mới thì có một số tiêu chí khó, như tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 20 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 13 về hình thức tổ chức sản xuất và 17 về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, đấy là những tiêu chí khó đối với tỉnh”.

Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã xác định các nhóm giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí khó thực hiện. Trong đó chú trọng các nhóm giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, để tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới rất cần sự chung tay thực hiện của người dân địa phương.

  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *