(kontumtv.vn) – Khơi dậy khát vọng để huyện Kon Rẫy vươn lên thành huyện giàu có, đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy diễn ra vào ngày 4/3.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã gợi ý các nội dung để Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy tập trung làm rõ, nhất là các giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo; công tác đầu tư xây dựng hình thành thị trấn ở trung tâm hành chính huyện; việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác giao đất cho Tập đoàn TH thuê phát triển nông nghiệp; định hướng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; công tác quản lý, bảo vệ rừng và kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán; định hướng phát triển công nghiệp chế biến; việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; công tác xây dựng Đảng và chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ.

Những gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã giải đáp và có những đề xuất, kiến nghị với tỉnh. Cụ thể, trong năm 2020, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân, 18/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được phát huy; 3 lĩnh vực đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chỉnh trang đô thị và cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao.

Huyện đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, phấn đấu trồng mới gần 130 ha cây mắc ca, 300 ha cây ăn quả, 100 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như chế biến nông lâm sản, điện mặt trời, điện gió, du lịch; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng mới hơn 600 ha rừng và khoanh nuôi, bảo vệ hơn 1.000 ha rừng; tăng cường hỗ trợ và tạo cơ hội cho hộ nghèo tiếp cận với các chính sách về đất đai, tín dụng, dạy nghề, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 6,6%; tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Đăk Tờ Re về đích nông thôn mới. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng gần dân, sát dân, sát phong trào và hướng về cơ sở…

Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy kiến nghị, đề xuất tỉnh quan tâm sửa chữa tuyến đường ĐH 21 là tuyến giao thông kết nối khu dân cư phía Nam huyện Kon Rẫy để tạo thành mạng lưới giao thông khép kín, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn huyện; tỉnh sớm có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển rừng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp; có phương án bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để đảm bảo tính thời vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được xác định; đề nghị UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành liên quan đầu tư công trình kè chống sạt lở sông Đăk Snghé và tiếp tục mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua trung tâm hành chính huyện.

Các kiến nghị, đề xuất của huyện Kon Rẫy được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trao đổi, làm rõ và định hướng các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy có giải pháp và vào cuộc quyết liệt để phấn đấu trong năm 2021 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 32 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 52 tỷ đồng; huyện phải xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm và đến cuối năm toàn huyện phải có 11 sản phẩm đạt OCOP; trồng mới 300 ha cây ăn quả và tiếp tục nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo; trồng mới 200 ha cây mắc ca, 50 ha cây dược liệu, 650 ha rừng và nhanh chóng chuẩn bị giống để đầu mùa mưa triển khai trồng cây phân tán khu vực đèo Măng Đen; không còn tình trạng phá rừng làm nương rẫy và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến cuối năm 2021 xã Đăk Tờ Re phải đạt chuẩn nông thôn mới; 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở và đất sản xuất; giảm tỷ lệ hộ nghèo 7%; quần chúng vào tổ chức đoàn, hội đạt 80% trở lên; làm tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tất cả các thôn, làng đều có bộ cồng chiêng và thành lập được đội cồng chiêng; xây dựng điểm một mô hình hợp tác xã hoạt động chất lượng, hiệu quả để nhân rộng trong những năm tiếp theo; quan tâm, phối hợp để Tập đoàn TH triển khai thực hiện dự án và đây chính là cơ hội để huyện bứt phá trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực trung tâm hành chính huyện để sớm hình thành thị trấn; huyện nhanh chóng triển khai thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông mới và thoát nghèo bền vững; cán bộ, đảng viên phải bám cơ sở, gần dân, sát dân; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ thôn, làng và năm 2021 Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện và người đứng đầu các cấp phải nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm với chức trách được giao; từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy phải tư duy để năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo để khơi dậy khát vọng vươn lên thành huyện khá và giàu có.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *