(kontumtv.vn) – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum giàu đẹp, đó là nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng quý I/2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong quý I/2021, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với các Huyện ủy, Thành ủy để chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; đội ngũ cán bộ thường xuyên được rà soát, sắp xếp, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình.

Tại hội nghị, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, đó là vẫn còn tình trạng một số đảng viên dao động về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm chưa cao; năng lực lãnh đạo của chi bộ cơ sở vẫn còn hạn chế. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ cơ sở để có giải pháp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng sinh hoạt; tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đơn vị nào có vấn đề về quyền lực thì xây dựng kế hoạch để kiểm soát quyền lực; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong nội bộ; tổ chức thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của từng cấp ủy một cách nghiêm túc, đầy đủ và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để “khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum giàu đẹp” trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *