(kontumtv.vn) – Với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua việc đổi mới năng lực quản lý ngành gắn đổi mới phương thức canh tác bền vững, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị khởi động Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum. Tham dự có lãnh đạo các huyện và các  xã được hưởng lợi tự Dự án.

Hội nghị khởi động Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Hội nghị khởi động Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum

 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam được triển khai tại 13 tỉnh thuộc địa bàn Tây Nguyên và đồng bằng Nam bộ, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án có 4 hợp phần gồm: Tăng cường năng lực thể chế thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển lúa gạo bền vững, phát triển cà phê bền vững và thành lập các ban quản lý để triển khai Dự án. Thời gian triển khai Dự án từ năm 2015 đến năm 2020.

Theo Dự án, tỉnh Kon Tum được đầu tư gần 73 tỉ đồng để triển khai hợp phần phát triển cà phê bền vững và hợp phần quản lý dự án tại 14 xã thuộc 2 huyện Đăk Hà và Đăk Glei. Cụ thể, sẽ có khoảng 3.300 ha cà phê của 4.000 hộ nông dân được tập huấn, đầu tư và chuyển giao công nghệ về tưới tiết kiệm, về sơ chế sản phẩm, được hỗ trợ vốn vay để tái canh bền vững vườn cà phê. Đồng thời, các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, chế biến cà phê cũng được tập huấn nâng cao năng lực quản lý.

Việc được hưởng lợi từ Dự án sẽ giúp cho bà con nông dân tỉnh Kon Tum nâng cao thu nhập, giảm rủi ro trong sản xuất cà phê thông qua áp dụng mô hình canh tác bền vững.

                                                          Văn Hiển –  Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *