(kontumtv.vn) – Ngày 8/3, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn – hóa xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

KHOI THI DUA CAC CO QUAN THAM MUU QUAN LY NHA NUOC VE VAN HOA- XA HOI TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2019

Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội gồm 10 đơn vị, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, công tác dân tộc, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, phát thanh, truyền hình.

Trong năm 2018, các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai tốt các chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động và nội dung giao ước thi đua; các hoạt động thi đua được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, xã hội của tỉnh đã đề ra.

Năm 2019, các đơn vị trong khối tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội dung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh trong các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ các xã kết nghĩa theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *