(kontumtv.vn) – 7 đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính là Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, do Bộ CHQS tỉnh làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Nội chính năm 2016, và đề ra phương hướng năm 2017.

thi dua

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị đã có sự vận dụng, đổi mới, sáng tạo sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương và đơn vị. Khối đã tổ chức được 48 phong trào, mô hình thi đua theo từng ngành. Các phong trào, mô hình thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, tập trung giải quyết các khâu yếu, mặt yếu, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua năm 2016 của tất cả các cơ quan, đơn vị trong Khối. Trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay; chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Thông qua đó đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối thi đua.

Tại Hội nghị, các đơn vị Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tập trung thảo luận đề ra một số biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Đồng thời bình bầu và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 4 đơn vị. Trong đó đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho Bộ CHQS tỉnh.

                                                                                    CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *