(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn về việc yêu cầu chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn.

kiem tra chan chinh

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn và hoàn thành trong tháng 6/2018; rà soát việc cho thuê quỹ đất công ích đảm bảo đúng đối tượng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cư trú lâu dài tại xã, phường, thị trấn nơi có quỹ đất công ích. Đồng thời thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê đất công ích đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm hợp đồng thuê đất.

UBND các huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiểm kê trên thực địa, hồ sơ địa chính và lập danh mục về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng quỹ đất công ích. Có phương án cho thuê đất để tăng thu ngân sách xã, không để đất công ích hoang hoá gây lãng phí.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *